Дніпровська гімназія № 37 Дніпровської міської ради

Результати моніторингу якості освіти

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

КЗО «НВК №37 «Дніпровська гімназія-школа І

ступеня-дошкільний навчальний

заклад (дитячий садок)» ДМР

(протокол від 30.09.2021 р. № 9)

 

 

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

КЗО «НВК №37 «Дніпровська гімназія-школа І

ступеня-дошкільний навчальний

заклад (дитячий садок)» ДМР

(із змінами та доповненнями, внесеними відповідно до чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України впродовж 2019 р. – 2021 р.

 

ВСЗЯО 2021/2022 н.р. можно переглянути за посиланням: https://docs.google.com/document/d/126TZBYUKp72-9uYsbV9QoYx3MCbhPB7-/edit?usp=sharing&ouid=109793578376000782769&rtpof=true&sd=true

 

 

 

 

Результативність освітнього процесу

У школі навчалося 685 учнів у 24-х класах.

У 4-11-х класах (403 учні) оцінюється рівень знань.

17 учнів  закінчили навчальний рік із високим рівнем знань (4 %), достатнім – 161 учнів (40%), 223 учнів - з середнім рівнем знань (55,5%), з початковим рівнем – 2 учні (0,5%).

У порівнянні з минулими роками рівень якості навчання складає:

Якість по роках

 

Якщо проаналізувати якість навчання по класах, то найвищий рівень якості навчання має 7-М клас (68%), на ІІ місці – 3-А клас (67 %), на ІІІ місці – 3-Б клас (67%).

 

 

У школі значна увага приділяється профільній освіті.

Так, у минулому навчальному році за результатами педагогічного та психологічного моніторингів, опитування батьків та учнів для 10 класу було обрано навчання за профілем інформаційно-технологічний, для 11 класу - математичний.

Моніторинг допрофільного навчання в школі

З'ясували освітні запити учнів (анкетування), які закінчують 7 клас.

Маємо такі результати:

Виявили бажання глибше вивчати такі предмети

учні 7-М клас:

{C}-             українську мову – 17%

{C}-             математику  – 35%

{C}-             англійську мову – 27%

{C}-             інше – 21%

Тому взяли наступні напрями:

{C}-             Математичний

{C}-             Філологічний;

учні 7-МІ клас:

{C}-             математику – 17%

{C}-             англійську мову – 28%

{C}-             інформатику  – 26%

{C}-             інше – 29%

Тому взяли наступні напрями:

{C}-             інформаційний

{C}-             філологічний

Нормативно-правові документи дали змогу запровадити у поглиблене вивчення предметів інженерно-технічного напрямку, зокрема комп’ютерної графіки, креслення.

Другий (основний) етап (для восьмикласників) включає: навчання способів вибору профілю; організацію психолого-педагогічної діагностики щодо нахилу до того чи іншого напряму освітньої діяльності в умовах профільного навчання; виявлення основних проблем у виборі профілю навчання.

Третій (завершальний) етап  (для дев'ятикласників) передбачає: виявлення відповідності між можливостями школяра і вимогами профілю навчання, який обирається; оцінку і самооцінку готовності школяра до ухвалення рішення про вибір профілю навчання в старшій школі; співвіднесення аргументів "за і проти" зробленого  вибору  профілю  навчання за участі самого учня, його батьків і вчителів.

Звiт

з діагностики 9-х класів на тему: «Профiльна орієнтація»

У анкетуваннi взяло участь 50 учнiв (з числа учнів, які вирішили продовжити навчання у школі).

Є 5 направлень професій:

{C}1.                 Людина-людина- робота з людьми.

{C}2.                 Людина-природа- робота з рослинами, тваринами.

{C}3.                 Людина-техніка- робота з технікою, можливо з її ремонтом.

{C}4.                 Людина- знакова система- робота з комп'ютерами, планами, перекладами.

{C}5.                 Людина-творчість- робота творча.

 

Вiдповiдi:

6 - людина- творчість.

7- людина- людина.

18- людина- знакова система.                                                     

13 -людина- техніка.

6 - ще не знають, i тому в них є вибiр професій.

Висновки:

У розрізі предметів:

13 - обрали інформатику;

18 - економіку, підприємництво;

7 - подобаються  природничо– математичнi;

6 - гуманiтарнi науки;

6- не визначились.

За результатами діагностики учням десятих класів 2021-2022 н.р. (56 учнів 9-х класів виявили бажання продовжити навчання, відкрито два десятих класи) запропоновано наступні профілі: 10-А клас – економічний, 10-Б – інформаційний.

 

Методична робота

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив КЗО «Дніпровська гімназія» ДМР працював над науково-методичною проблемою «Виявлення здібностей кожного учня, виховання громадянина України – всебічно розвиненої, духовно багатої, конкурентоздатної, компетентної особистості, фізично й соціально розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя». 

Вчителі брали участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних семінарах, вебінарах, тренінгах, конференціях, онлайн-курсах.

 9 вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Дніпровської академії неперервної освіти.

9 вчителів атестувалися: Рибіна Н.М. та Ущаповська О.В. підтвердили вищу категорію та звання учитель-методист; Черевченко С.О. підтвердила вищу категорію та їй було встановлено звання старший учитель;      Лагошний О.Ю. підвищив категорію з І на вищу; Жмихова Г.В. підвищила категорію з ІІ на І; Спесивцевій О.М. була присвоєна  ІІ категорія;     Іваницька І.О. та Кирилова О.М. підтвердили 11 тарифний розряд та звання старший учитель; Бойко С.С. підтвердив 10 тарифний розряд

Всі вчителі гімназії взяли участь в тестуванні на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта. й отримали сертифікати середнього і високого рівнів.

Вчитель біології Мартинець О.С. стала переможцем конкурсу  «Сучасний урок-2020» в номінації «Біологія» уроків природничо-наукового циклу основної та старшої школи.

Вчителі інформатики Громик Н.П., Іванцов С.А., Кузічев М.М.  взяли участь у всеукраїнській виставці «Сучасні заклади освти» у м. Киів із темою «Впровадження сучасної моделі інноваційного інформаційного простору гімназії».

Вчителі інформатики Громик Н.П. та Іванцов С.А. взяли участь в Safer Internet Day Challenge 2021 від академії Cisco та отримали сертифікат для закладу.

Вчитель інформатики Іванцов С.А. взяв участь у міжнародній конференції «Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи, матеріали».

Вчителі хімії Жмихова Г.В., зарубіжної літератури Журавель Г.П., фізики Рибіна Н.М. надрукували розробки уроків та тестів  на сайті «На Урок».

Вчитель інформатики Іванцов С.А. надрукував статтю «Нова траєкторія освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за допомогою сервісів «OFFICE-365» в журналі «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика».

У зв’язку із поширенням коронавіруса  COVID-19, з другої чверті для учнів 5-11 класів у гімназії було запроваджене змішане навчання, а майже вся четверта чверть пройшла дистанційно. Усі вчителі середніх та старших класів перейшли на платформу Teams. Початкова школа працювала на платформі Google Classroom. Усі вчителі гімназії проводили уроки як у синхронному, так і в асинхронному режимі. Для проведення онлайн- конференцій використовували платформи Teams та Zoom. Вчителі проводили онлайн-уроки на високому рівні, використовуючи інтернет-ресурси, розробляючи власні тести, презентації. Зв’язок з учнями і їх батьками з питань онлайн-навчання відбувався через соціальні мережі. Результатом високої професійної діяльності педагогів гімназії на дистанційному навчанні стало те, що якість знань учнів майже не знизилася.

Протягом навчального року педагогічний колектив гімназії впроваджував моніторингові дослідження якості освіти для вивчення її стану, реалізації функції оцінювання, прогнозування, корекції та підвищення якості знань учнів.

З метою підвищення інтересу учнів до предметів були проведені предметні тижні. Тиждень зарубіжної літератури та історії пройшов у онлайн-форматі. Учням було запропоновано багато цікавих конкурсів, відео, кросвордів.

В 2020-2021 н.р. всі олімпіади та інтелектуальні конкурси проходили в онлайн -режимі. Учні гімназії взяли участь в онлайн-олімпіадах районного і міського рівнів з математики, біології, фізики, хімії, української мови та літератури, географії, історії, англійської мови, інформаційних технологій. В предметних онлайн-олімпіадах районного рівня переможцями стали 21 учень,  міського рівня – 13 учнів.

Також 56 учнів гімназії взяли участь в онлайн-олімпіадах з української мови та літератури, математики, фізики на освітній платформі «На Урок». 34 учня стали переможцями і отримали дипломи.

 Учні нашої гімназії  брали участь у всеукраїнських та міжнародних онлайн-конкурсах.

У конкурсі «Бобер» взяли участь 74 учня, 50 з них стали переможцями. У конкурсі  «Гринвіч»  взяли участь  20  учнів.

35 учнів гімназії взяли участь у тестуванні Кембріджського університету з англійської мови, 4 з них отримали найвищі результати.

Команда учнів 10 класу під керівництвом вчителя інформатики  Громик Н.П. прийняли участь в освітньо-тренувальній програмі Interpipe Mechatronic Lab на базі НТУ “Дніпровська політехніка».

Виховна  робота

Система виховної роботи гімназії заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості учня, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання дітей: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

Виховну діяльність спрямовано за принципами системності,  національної

спрямованості, гуманізації та демократизації, творчої діяльності, самостійності і самореалізації, врахування інтересів та запитів різних категорій учнів.

            Виховання учнів реалізуються в процесі організації освітньої  діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з батьками.

Виховна робота в Дніпровській гімназії протягом 2020-2021 навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з деяких питань організації в закладах освіти виховної роботи. 

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

{C}-         військово-патріотичне виховання;

{C}-         громадсько-правове виховання;

{C}-         екологічне виховання;

{C}-         художньо-естетичне виховання;

{C}-         родинно-сімейне виховання;

{C}-         моральне виховання;

{C}-         профорієнтаційне виховання;

{C}-         превентивне виховання;

{C}-         формування здорового способу життя;

{C}-         розвиток творчих здібностей.

Також виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних орієнтирів виховання:

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

        Основною метою у вихованні учнів у 2020-2021 навчальному році було продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

        Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

            Виховна робота в 2020-2021 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, із закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

    Педагогічний  колектив  створює  сприятливі  умови  для поліпшення рівня  виховного процесу. В гімназії розроблено  план  виховної  роботи, який  охоплює  всі  напрями  виховання,  включає  в  себе  календарні та традиційні  шкільні   свята, а також інші різноманітні заходи. На позакласних  заходах  класні  керівники  виховують  національну  самосвідомість,    патріотизм,  формують   фізичну   та   екологічну   культуру,   здоровий 

спосіб  життя та створюють умови для розвитку творчої особистості.

У 2020–2021 навчальному році в гімназії з дотриманням карантинних вимог було проведено наступні заходи з  виховної  роботи.

Навчальний рік розпочався святом «День знань», у якому прийняли участь учні 1, 5 та 11 класів. Також у кожному класі з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо старту навчального року пройшов перший урок за запропонованими темами.

В  гімназії  було  обрано  учнівське  самоврядування. З урахуванням особистих інтересів між учнями було розподілено  громадські  доручення.

З нагоди відзначення Міжнародного дня миру  було проведено виховні години «Хай буде мир на всій землі», «Мир на землі – радість у родині», «Діти проти війни», а учні початкової школи взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті «Малюю мир».

В рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» відбулися бесіди «Мій шлях до школи», було проведено виховні години «Знання дорожнього руху – безпека вашого життя», переглянуто тематичні відеофільми та відеоролики, було проведено моніторинг обізнаності учнів. Також в гімназії пройшли конкурси малюнків, плакатів та стіннівок, випуск тематичних буклетів.

З метою відзначення Дня української писемності та мови в гімназії було проведено виховні години «Найбільше і найдорожче добро – рідна мова», вчителі української мови та літератури прочитали вірші та прозу про мову, учні 7-МІ класу  взяли  участь  у  філологічній  грі  «Знавці української мови»,  а учні

5-МІ класу – в уроці-казці  про українську мову.

В  рамках   тижня  толерантності та попередження   насильства  у  сім’ї  було проведено наступні заходи:

-  тематичні виховні години;

-  онлайн-перегляд презентації «Толерантність врятує світ»;

-  тренінг «Будь толерантним» (для учнів 8-9 класів);

-  флешмоб «Кольорові долоньки» (для учнів 7-х класів);

-  акція «Візьми собі гарний настрій»;

-  чек-лист добрих справ (для учнів 1-4 класів);

-  алея прислів’їв «Доброму всюди добре» (для учнів 6-х класів);

-  фотогалерея «Подаруй світу посмішку» (онлайн-перегляд);

-  випуск та розміщення стінних газет, присвячених профілактиці, виявленню та запобіганню насильства в сім’ї;

-  анкетування учнів щодо виявлення наявності проблеми в сім’ях.

З нагоди відзначення Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій учні переглянули тематичні відеофільми, прослухали інформаційну хвилинку «З попелу забуття», а учні 7-МІ класу прийняли участь у Всеукраїнській  акції «Запали свічку».

З метою допомоги учням молодших класів запам’ятати правила гігієни в умовах карантину в гімназії відбувся противірусний челендж «Здорово танцюю».

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи проведено урок пам’яті «Тернистий шлях до свободи» та інформаційні години на тему «Революція Гідності. Як це відбувалося».

Учні гімназії прийняли участь в конкурсі новорічних поробок «Новорічні дива», у постановці новорічної вистави, а учні початкової школи написали листи  Святому  Миколаю.

У закладі відбулися просвітницькі заходи щодо протидії булінгу у закладах освіти, було проведено виховні заходи, присвячені Дню Соборності України, Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту, Дню пам`яті загиблих під  Крутами та Дню Героїв Небесної Сотні.

         До Дня Святого Валентина в гімназії працювала поштова скринька «Святкові валентинки»,  також учні взяли участь у тематичній фотосесії.

         З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня учні 7-9 класів записали святкові відеопривітання для усіх жінок.

    У навчальному закладі пройшли тематичні освітньо-виховні та інформаційно-просвітницькі заходи щодо вшанування подвигу учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, пов’язані з 35-ми  роковинами Чорнобильської катастрофи.

З нагоди відзначення Дня Європи класними керівниками було проведено бесіди з учнями на тему «Об’єднана Європа й Україна – колективна безпека», а команда учнів 9-А класу прийняла участь в інтерактивно-інтелектуальному конкурсі, присвяченому Дню Європи.

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні було проведено урок звитяги, присвячений відомим постатям та героїзму борців за незалежність України, урок-спомин «Не згасити пам’яті вогонь», виховні години «Свято, опалене війною». Учасники рою гімназії виготовили маки як символи пам’яті жертв Другої Світової війни, а учні початкової школи на шкільному подвір’ї намалювали крейдою малюнки на асфальті на тему «Миру-бути!».

З нагоди святкування Дня вишиванки відбувся перегляд презентацій «Таємничі коди предків», «Кольори народної вишивки», «В моєму серці вишивана Україна», учні початкової школи виготовили леп-буки, а для учнів середньої школи пройшов фото-квест. Також учні гімназії у святкових вишиванках прийняли участь у тематичній фотосесії.

З 17 по 23 травня 2021 року в гімназії пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху, в рамках якого було проведено загальний урок з основ безпеки дорожнього руху профілактики та запобігання травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод за темою «Безпечна дорога додому», а також тематичні виховні години. Учні старших класів провели бесіди з безпеки дорожнього руху з учнями молодших класів.

Навчальний рік закінчився святом останнього дзвоника. Всі учні разом створили загальне панно «Шкільна веселка», для учнів початкової школи пройшла експрес-гра «Кольори щастя», а на шкільному подвір’ї відбувся танцювальний флешмоб під сучасні українські пісні. Останній дзвоник пролунав у кожному класі.

У 2020-2021 навчальному році учні гімназії приймали участь у різних районних та міських конкурсах. Так, команда учнів   6-МІ   класу  взяла  участь  у відбірковому  етапі  міського конкурсу  «Відкрий  для себе Україну», в якому посіла 3 місце.

Учениці Баєва У. (7-МІ клас) та Шрамко А. (10 клас) взяли участь у відбірковому етапі міського конкурсу читців «Любила гори, трави, квіти, а ви любіте Україну, діти», в якому Баєва У. посіла 3 місце.

У відбірковому етапі міського конкурсу «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже» учні Баєва У. (7-МІ клас) та Вакуленко В. (9-А клас) посіли 2 місце.

Учениця Федоренко Є. (10 клас) взяла участь у відбірковому етапі міського фестивалю дитячої творчості «Зоряне коло» в номінації  «Художнє слово», а учні Ружевич М., Мазуркевич А. (4-Б клас) та Куценко М. (6-М клас) посіли 3 місце в  номінації «Хореографія».

Команда учнів 9-11 класів взяла участь у відбірковому турі І (міського) етапу Всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), а команда учнів 10 класу стала переможцем міського інтелектуального конкурсу «Формула успіху».

Усі заходи, які було проведено  в закладі, сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей. З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводилася планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та позаурочною діяльністю.

Значна увага приділялася роботі з профілактики правопорушень, попередження випадків торгівлі людьми, наркоманії, алкоголізму, боротьбі з тютюнопалінням, заходам з попередження дитячого травматизму. Особлива увага приділялася роботі з попередження булінгу.

Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще. В цілому заплановані заходи виконано, виховна робота проводилася заплановано та систематично. Плануємо всім педагогічним колективом продовжити роботу в усіх напрямках у наступному навчальному році

Наші досягнення

Результати участі учнів нашої гімназії у довгострокових програмах міста

 

Назва конкурсу (змагань)

2014-

2015 н.р.

2015-

2016

н.р.

2016-

2017

н.р.

2017-

2018

н.р.

2018-

2019

н.р.

2019-

2020

н.р.

2020-

2021

н.р.

«Відкрий для

себе Україну»

участь

участь

участь

участь

участь

3 м. –

район

3 м. –

район

Конкурс

 патріотичної

пісні

участь

участь

-

-

-

-

-

"Собори наших душ"

2 пере-можця

1 м.-

район

1 пере-можець (місто)

4 пере-

можця 

3 пере-

можця

участь

1 пере-можец

(місто)

Не

прий-

мали

участь

Інтелектуальні

баталії

участь

участь

участь

участь

участь

-

-

«Півгодинки на цікавинки»

3 м.

(район)

3 м.

(район)

участь

участь

участь

2 м.

(район)

-

«Формула

успіху»

участь

участь

участь

участь

участь

участь

1 м.

(район)

1 м.

 (місто)

«Зоряне коло»

1 м. - 1

2 м. -1

3 м. - 2

1 пере-можець (місто)

2 м.- 2

3 м. - 2

 

1 м. - 1

2 м. - 2

3 м. -2

(район),

1 м. -1,

2 м. -1,

3 м. -1

(місто)

1 м. - 1

2 м. - 1

3 м. - 2

(район),

участь у

міському етапі

2 м. - 4

3 м. - 1

(район)

не про-водився

3 м. – 3

участь – 1

(район)

«І твоя,

Кобзарю, слава не помре…»

3 м. - 1 (район)

2 пере-можця (район)

2 м. – 1

1 м. – 1

2 м. – 3

3 м. – 1

не про-водився

2 м. – 2

(район)

«Крок  у

майбутнє»

1 м. -1

(район)

1 пере-можець(місто)

1 м. - 2

(район)

2 пере-можця 

(місто)

1м. – 1

(район),

2 м. – 1

(місто)

-

-

-

-

Конкурс

«ЮІДР»

2 м.

(район)

2 м.

(район)

1м.

(район),

3 м.

(місто)

не про-

водився

не про-

водився

не про-водився

не про-водився

“Джура”

-

3 м.

4 м.

(район),

27 м.

 (місто)

участь

участь

не про-водився

участь

“За газетними

рядками”

участь

-

-

-

-

-

-

«Максима»

3м.

(район)

-

1 м.

(район),

лауреати міського фести-

валю

як пере-

можці

минулого року, не

приймали участь.

3 м.

 (район)

не про-водився

-

"Ми проти

насильства"

1 м . –1

(район)

1 пере-можець (місто)

1 м. – 1

район

1 пере-можець(місто)

1 м. – 3

(район)

участь

участь

-

-

«Місто

майстрів»

2 м. – 1(район)

1 м. – 4(район)

1 м. – 2 (місто)

2 м. – 2 (місто)

-

участь

-

-

-

«Книга дарує

натхнення»

1 м.

(район)

3 м.

(район)

1 пере-можець(місто)

1 м.

(район)

1 м.

 (місто)

3 м.

(обл.)

-

-

-

-

-

Міський тур

обл. конкурсу

малюнків та

плакатів серед учнівської

молоді до Дня

пам’яті жертв

Голодомору

 

 

участь

участь

участь

участь

-

Фестиваль-

огляд  команд

юних інструк-

торів цивільно-го захисту

в рамках міськ. пілотного

проекту «Знай. Умій. Живи»

 

 

почесне

звання

«Лауреа-ти кон-

 курсу»,

пам’ятнастату-

етка

-

-

-

-

Міський  про-

світницький

фестиваль-

конкурс

 «Ми проти

насильства і

жорстокості»

 

 

3 пере-

можця

участь

участь

участь

-

Міський кон-

курс «Мої вра-ження відвіду-

вання музею

 АТО»

 

 

2м.

 (місто)

3 м.

 (місто)

участь

участь

участь

-

 

Соціальний захист, охорона здоров'я

 

         Використання під час освітнього процесу здоров'язберігаючих технологій створює безпечні   умови   для  перебування,  навчання  й  праці.  Головною  метою використання здоров'язберігаючих    технологій   навчання   і   виховання  учнів у закладі є зміцнення їх здоров'я  за   роки   навчання   в  гімназії,  створення   сприятливих умов  для  реабілітації  хронічних  захворювань  дітей,  створення комфортних умов навчання дітей-інвалідів.

Ці технології реалізуються через:

{C}-         впровадження в освітній процес ідей та методів науково-педагогічного

проекту «Росток»;

{C}-         включення відповідних тем до предметів загально-навчального циклу;

{C}-         викладання «Основ здоров’я» на основі ООЖН;

-    диспансеризацію учнів;

{C}-         "Дні здоров'я" та туристичні походи;

{C}-         шкільні спортивні свята;

{C}-         бесіди про здоров'я з учнями;

{C}-         бесіди про здоров'я з батьками;

{C}-         ведення листків здоров'я та стіннівок на оздоровчу тематику;

{C}-         проведення рухливих ігор та фізкультхвилинок на уроках та  перервах;

{C}-         поліпшення вентиляції у навчальних кабінетах;

{C}-         проведення щотижневих занять ЛФК.

Систематично проводиться моніторинг стану здоров’я учнів за результатами щорічного медичного обстеження учнів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація гарячого харчування

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

ГАРЯЧОГО

ХАРЧУВАННЯ

2014- 2015

2015-2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

Учні  1-11 класів

93%

95%

93%

94%

96%

94%

93%

 

 Значна увага приділялася і приділяється встановленню, збереженню та розвитку взаємозв`язку закладу і учнівських сімей.

Класними керівниками та психологічною службою гімназії проаналізовано соціальний статус сімей навчального закладу, складено соціальні паспорти класів, виявлено дітей пільгових категорій.

 

Соціальний паспорт

 

 

 

 

 

 

 

У закладі використовуються психолого-педагогічні підходи до освітнього процесу, за яких діти починають розуміти наслідки своїх вчинків та конструктивно змінюють свою поведінку.

 

 

У гуртках приймають участь багато учнів гімназії, у тому числі діти пільгових категорій. Це пов`язано із різноманітністю гуртків і секцій в закладі.

У 2020-2021 навчальному році зафіксовано 2 випадки травматизму під час освітнього процесу. 10.09.2020 р. під час прогулянки в групі продовженого дня Яценко О., учень 1-В класу, кинув каміння, яке потрапило в обличчя Гамбарнюку Б., учню 2-А класу. Унаслідок нещасного випадку Гамбарнюк Б. отримав контузію ока та потребував лікування. 01.12.2020 р.  в коридорі гімназії під час перерви Приходько А., учень 9-В класу, вдарив декілька разів кулаком в обличчя Трандафіра В., учня 10 класу, унаслідок чого останній отримав розрив м’яких тканин, забій виличної кістки.

Для усунення наслідків нещасних випадків було проведено наступні заходи: нараду при директорі щодо попередження травматизму учнів під час освітнього процесу; навчання вихованців правилам поведінки під час прогулянки; бесіди з вихователями груп продовженого дня щодо забезпечення дотримання правил техніки безпеки, охорони життя і здоров’я школярів; видано наказ по гімназії від 21.09.2020 р. № 127-у «Про поліпшення організації роботи ГПД»; позаплановий інструктаж з учнями 5-11-х класів з питань техніки безпеки, охорони життя; бесіди з учнями 5-11-х класів щодо забезпечення дотримання правил техніки безпеки, охорони життя і здоров’я під час освітнього процесу; заходи щодо безпечної поведінки учнів під час перерв; проведено засідання Ради профілактики правопорушень за участю інспекторів ювенальної превенції.

У 2021-2022 навчальному році необхідно посилити роботу, спрямовану на профілактику захворювань та дитячого травматизму. Також необхідно спланувати та спрямувати роботу учнівського самоврядування по залученню більшої кількості дітей до участі в учнівському самоврядуванні та організації колективних творчих справ.

 

Результати моніторингу набутих навичок

 учнів 1-х класів за 2019 -2020 н.р.

Навчальний рік

К-сть учнів, що прийшли із ДНЗ № 280

На початок року

К-сть учнів,  що прийшли

із ДНЗ № 280

На кінець І семестру

К-сть учнів, що прийшли

із ДНЗ № 280

На кінець року

Не знають букви

Знають букви

Читають складами

Читають словами

Читають складами

Читають словами

Читають менше норми

Читають норму

Читають більше норми

2015-2016

23

4

-

10

9

22

13

9

22

7

9

6

2016-2017

26

4

10

8

4

26

12

10

26

4

11

11

2017-2018

36

11

13

7

5

36

23

8

36

2

18

16

2018-2019

36

5

13

14

4

36

27

6

36

1

27

8

2019-2020

38

9

21

7

1

38

27

11

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

Навчальный рік

К-сть учнів, що прийшли із ДНЗ № 280

На початок року

К-сть учнів,  що прийшли із ДНЗ № 280

На кінець І семестру

К-сть учнів,  що прийшли із ДНЗ № 280

На кінець року

Не знають цифри

Знають цифри

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 100 на достатньому та високому рівнях

2015-2016

23

4

19

15

10

22

16

10

22

17

11

10

2016-2017

26

3

23

18

9

26

24

14

26

24

22

12

2017-2018

36

-

36

15

3

36

27

6

36

21

29

13

2018-2019

36

0

21

15

0

36

28

6

36

20

12

4

2019-2020

38

0

38

10

8

38

32

6

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

 

Навчальний рік

К-сть учнів, із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на початок року

К-сть учнів, із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на кінець І семестру

К-сть учнів,

із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на кінець ІІ семестру

н

с

д

в

н

с

д

в

н

с

д

в

2015-2016

23

1

5

8

9

22

-

6

7

9

22

-

6

8

8

2016-2017

26

2

2

14

8

26

2

2

14

8

26

2

2

10

12

2017-2018

36

10

15

9

2

36

9

11

11

5

36

3

12

11

10

2018-2019

36

4

15

16

1

36

4

9

19

4

36

2

7

22

5

2019-2020

38

5

13

17

3

38

3

10

19

6

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

Навчальний рік

К-сть учнів із ДНЗ № 280

Розвиток мілкої моторики

на початок року

К-сть учнів із ДНЗ

№ 280

Розвиток мілкої моторики

на кінець І семестру

К-сть учнівіз ДНЗ № 280

Розвиток мілкої моторики

на кінець ІІ семестру

н

с

д

в

н

с

д

в

н

с

д

в

2015-2016

23

1

6

8

8

22

-

6

7

9

22

-

4

12

6

2016-2017

26

3

4

14

5

26

2

5

13

6

26

2

4

12

8

2017-2018

36

20

11

3

2

36

12

16

6

2

36

5

12

13

6

2018-2019

36

4

19

12

1

36

4

7

23

2

36

3

5

24

4

2019-2020

38

6

17

12

3

38

3

9

19

7

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

 

Результативність освітнього процесу

У школі навчалося 681 учнів у 23-х класах. 54 учнів  закінчили навчальний рік із високим рівнем знань (11 %), достатнім – 257 учнів (51%), 224 учнів - з середнім рівнем знань (43%), з початковим рівнем – 2 учні (1%).

У порівнянні з минулими роками рівень якості навчання складає:

 

Якість по роках

 

Якщо проаналізувати якість навчання по класах, то найвищий рівень якості навчання має 3-Б і 4-Б класи (83%), на ІІ місці – 3-А клас (81 %), на ІІІ місці – 5-МІ і 6-М класи (79%).

У школі значна увага приділяється профільній освіті.

Так, у минулому навчальному році за результатми педагогічного та психологічного моніторингів, опитування батьків та учнів для 10-11 класів було обрано навчання за профілем математичним.

 

У школі значна увага приділяється профільній освіті.

Так, у минулому навчальному році за результатми педагогічного та психологічного моніторингів, опитування батьків та учнів для 10 класу було обрано навчання за інформаційним профілем.

Моніторингдопрофільногонавчання в школі

З'ясували освітні запити учнів (анкетування), які закінчують 7 клас.

Маємо такі результати:

Виявили бажання глибше вивчати такі предмети

учні 7-А клас:

 • українську мову – 15%
 • математику  – 35%
 • англійську мову – 25%
 • інше – 35%

Тому взяли наступні напрями:

 • Природничо-математичний
 • Філологічний;

учні 7-Б клас:

 • математику – 25%
 • англійську мову – 30%
 • біологія – 15%
 • історія – 15%
 • українську мову – 13%
 • інше – 7%

Тому взяли наступні напрями:

 • природничо-математичний
 • історико-філологічний

Нормативно-правові документи дали змогу запровадити у поглиблене вивчення предметів інженерно-технічного напрямку, зокрема комп’ютерної графіки, креслення.

Другий (основний) етап (для восьмикласників) включає: навчання способів вибору профілю; організацію психолого-педагогічної діагностики щодо нахилу до того чи іншого напряму освітньої діяльності в умовах профільного навчання; виявлення основних проблем у виборі профілю навчання.

Третій (завершальний) етап  (для дев'ятикласників) передбачає: виявлення відповідності між можливостями школяра і вимогами профілю навчання, який обирається; оцінку і самооцінку готовності школяра до ухвалення рішення про вибір профілю навчання в старшій школі; співвіднесення аргументів "за і проти" зробленого  вибору  профілю  навчання за участі самого учня, його батьків і вчителів.

Звiт

з діагностики 9-х класів на тему: «Профiльна орієнтація»

У анкетуваннi взяло участь 30 учнiв (з числа учнів, які вирішили продовжити навчання у школі).

Є 5 направлень професій:

 1. Людина-людина- робота з людьми.
 2. Людина-природа- робота з рослинами, тваринами.
 3. Людина-техніка- робота з технікою, можливо з її ремонтом.
 4. Людина- знакова система- робота з компьюторами, планами, перекладами.
 5. Людина-творчість- робота творча.

Вiдповiдi:

3 - людина- творчість.

7- людина- людина.

18- людина- знакова система.                                                     

16 -людина- техніка.

6 - ще не знають, i тому в них є вибiр професій.

Висновки:

У розрізі предметів:

24 - обрали інформатику;

15 - подобаються і природничо– математичнiiгуманiтарнi науки;

6- не визначились.

Моніторинг якості освіти 2017/2018н.р.

https://drive.google.com/file/d/109Js3gAPIdR3Py9KkwZaDRVcE46G173R/view?usp=sharing

 

Результати моніторингу  набутих навичок

 учнів 1-х класів за 2013 -2017 н.р.

Навчальный рік

К-сть учнів, що прийшли із ДНЗ № 280

На початок року

К-сть учнів,  що прийшли

із ДНЗ № 280

На кінець І семестру

К-сть учнів, що прийшли

із ДНЗ № 280

На кінець року

Не знають букви

Знають букви

Читають складами

Читають словами

Читають складами

Читають словами

Читають менше норми

Читають норму

Читають більше норми

2013-2014

23

4

-

10

9

22

13

9

22

7

9

6

2014-2015

26

4

10

8

4

26

12

10

26

4

11

11

2015-2016

36

11

13

7

5

36

23

8

36

2

18

16

2016-2017

36

5

13

14

4

36

27

6

36

1

27

8

 

 

 

 

 

 

 

Навчальный рік

К-сть учнів, що прийшли із ДНЗ № 280

На початок року

К-сть учнів,  що прийшли із ДНЗ № 280

На кінець І семестру

К-сть учнів,  що прийшли із ДНЗ № 280

На кінець року

Не знають цифри

Знають цифри

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 100 на достатньому та високому рівнях

2013-2014

23

4

19

15

10

22

16

10

22

17

11

10

2014-2015

26

3

23

18

9

26

24

14

26

24

22

12

2015-2016

36

-

36

15

3

36

27

6

36

21

29

13

2016-2017

36

0

21

15

0

36

28

6

36

20

12

4

 

 

Навчальний рік

К-сть учнів, із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на початок року

К-сть учнів, із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на кінець І семестру

К-сть учнів,

із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на кінець ІІ семестру

н

с

д

в

н

с

д

в

н

с

д

в

2013-2014

23

1

5

8

9

22

-

6

7

9

22

-

6

8

8

2014-2015

26

2

2

14

8

26

2

2

14

8

26

2

2

10

12

2015-2016

36

10

15

9

2

36

9

11

11

5

36

3

12

11

10

2016-2017

36

4

15

16

1

36

4

9

19

4

36

2

7

22

5

 

Навчальний рік

К-сть учнів із ДНЗ № 280

Розвиток мілкої моторики

на початок року

К-сть учнів із ДНЗ

№ 280

Розвиток мілкої моторики

на кінець І семестру

К-сть учнівіз ДНЗ № 280

Розвиток мілкої моторики

на кінець ІІ семестру

н

с

д

в

н

с

д

в

н

с

д

в

2013-2014

23

1

6

8

8

22

-

6

7

9

22

-

4

12

6

2014-2015

26

3

4

14

5

26

2

5

13

6

26

2

4

12

8

2015-2016

36

20

11

3

2

36

12

16

6

2

36

5

12

13

6

2016-2017

36

4

19

12

1

36

4

7

23

2

36

3

5

24

4