Дніпровська гімназія № 37 Дніпровської міської ради

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний план закладу
І ступеню:
1а, 2а, б, в класи – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018р. № 268, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко;
 
 
3а, б, в, 4а, б, в класи – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019р. № 1273, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко;
ІІ ступеню:
5-6 класи –  за Типовим навчальним планом основної школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства  освіти і науки України  від 29.04.2021р. № 483, додаток № 4;
 
7-9 класи за Типовий навчальний план основної  школи з навчанням українською мовою навчання, затверджений наказом Міністерства  освіти і науки України  від     06.08.2014 р. № 905 (додаток № 3, таблиця 3), з урахуванням листа Міністерства  освіти і науки України  від 20.04.2018 р. № 1/9-254