Дніпровська гімназія № 37 Дніпровської міської ради

Експериментальна діяльність школи

 

Експериментальна робота

Науково-педагогічний прект "Росток"

Протягом 15 років школа працює за науково-педагогічним проектом «Росток», що підтверджено наказом управління освіти і науки від 03.01.2002р. №6 «Про надання статусу експериментального навчального закладу середній загальноосвітній школі №37 м. Дніпропетровська», наказом Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.03.2007р. № 214 «Про внесення змін до наказу №6 від 03.01.2003р. щодо надання статусу експериментального навчального закладу середній загальноосвітній         школі №37 м. Дніпропетровська». Відповідно до  наказу головного управління освіти і науки від 26.03.2008р. №270 «Про надання статусу експериментального навчального закладу середній загальноосвітній школі №37 м. Дніпропетровська» (копії наказів додаються) школа в період з 2008 по 2013 рік працювала за темою «Апробація і впровадження нового змісту методів і сучасних технологій в межах науково-педагогічного проекту «Росток» при викладанні математики в 1-12 класах». З 2014 року школа працює за темою «Апробація і впровадження нового змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей за науково-педагогічним проектом  «Росток» при викладанні предметів природничо-математичного циклу у 1-9 класах» (наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА від 28.04.2014 №256/0/212-14)».

Роботу в межах науково-педагогічного проекту «Росток» забезпечують 22 вчителя, що складає 49% педагогічного колективу, з них - 15 вчителів вищої категорії, 3 - «учителі-методисти», 3 – мають звання «старший учитель».

Завданням цього періоду були:

-                     вибір теми експерименту;

-                     визначення обєкту, предмету, теми, завдань експерименту;

-                     апробація концепції програми розвитку дітей «Росток»;

-                     апробація навчального плану та програм окремих навчальних предметів;

-                     апробація існуючих та розробка нових педагогічних технологій, які відповідають принципам та змісту програми;

-                     формування творчого колективу вчителів.

Проектом  охоплено учнів 1-9 класів.

За результатами психологічного тестування в навчальних класах «Росток», виявилися вище, ніж у класах, що працюють по традиційних методиках, такі показники:

-                     мотивація навчальної діяльності                     у 4-6 разів;

-                     розвиток обчислювальних навичок                          у 1,5 – 1,7 разу;

-                     розвиток уяви                                                            у 1,5 – 1,7 разу;

-                     розвиток пам’яті                                              у1,5 – 2 рази;

-                      рівень самостійності при постановці цілей і

      вирішенні навчальних завдань                           у 2,7 – 4 рази;

-                     орієнтація на спільну діяльність, співробітництво – у 3 – 5 рази.

В тестуванні брали  участь 128 учнів школи (5-9 класи).

 

 

Навчання дітей за розвиваючою програмою створило умови для розвитку наукової думки учнів. Наказом по школі від 07.04.2008 року №19 «Про підсумки проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт», запроваджений, як обов’язковий вид навчальної діяльності, курсовий проект з базових дисциплін для учнів 9-х класів, який передбачає не тільки створення проекту, електронної презентації до нього, а й публічного захисту на щорічній шкільній учнівській науково-практичній конференції. У зв’язку з цим педагогічний колектив активно працює над розробкою тематики та навчального матеріалу до виконання проектних робіт з урахуванням індивідуальних здібностей учнів, кожен учитель школи володіє проектною методикою, інформаційно-комунікативними технологіями і задіяний в роботі над проектом.

15 квітня 2008 року було засновано шкільне наукове товариство «Дума». За 9 років діяльності учнями 9-х класів розроблено 347 курсових проекти, які успішно захищено під час щорічної роботи шкільної науково-практичної конференції.

Переважну кількість успішних проектів створюють саме учні, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Росток».

Традиційно в квітні учні 9-х класів захистили проектні роботи шкільного осередку МАН: 8 з фізики, 8 з біології, 4 з української мови, 2 із зарубіжної літератури, 4 з інформатики, 14 з історії, 2 з права, 3 з геометрії, 7 з фізичної культури. Учні 10-11 класів , як наслідок роботи за проектом, обирають профіль навчання природничо-математичного напрямку.

Формування динамічних груп

в умовах семестрово-блочно-залікової системи навчання

З 2015 року в закладі запроваджено експеримент за темою «Створення інноваційної моделі навчального закладу через Формування динамічних груп в умовах семестрово-блочно-залікової системи навчання» (Наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської державної адміністрації «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №37 Дніпропетровської міської ради» від 10.07.2015р.  № 495/0/212-15 ) на період 2015-2020 роки.

В межах експерименту розроблено модель динамічних груп предметно-урочної диференціації  в   умовах семестрово-блочно-залікової системи навчання.

Динамічні групи — це така організація навчального про­цесу, при якій створюються умови, які дають змогу кожному учневі розкрити всі свої потенціальні навчальні можливості. 

Динамічні групи діють в паралелях  5 - 7 класів  з української мови, української літератури, математики.

Склад груп розрізняється ступенем засвоєння учнями предмету.  Формуються групи на основі аналізу річних оцінок, рекомендацій вчителя-предметника, психолога школи, анкетування учнів, батьків.  Кожна паралель 5-7 класів об’єднується в динамічні групи, умовно названі стандарт, стандарт +.

5-7  класи, де діють динамічні групи, навчаються за Типовим навчальним планом основної  школи з навчанням українською мовою навчання (наказ Міністерства  освіти і науки України  від     06.08.2014 р. № 905 (додаток № 3, таблиця 3).

Кількість годин у динамічних групах  з української мови та літератури, математики відповідає навчальним планам.

Склад динамічної групи підбирається таким чином, щоб максимально реалі­зувалися навчальні можливості кожного члена групи.

Склад динамічної групи не є постійним. Кожний учень за результатами  семестрового оцінювання, рекомендацій вчителя-предметника, психолога   може перейти із однієї групи до іншої.

Ефективність такої форми навчання полягає в тому, що:

-           навчання кожного учня на рівні його можливостей;

-           до кожної групи підбираються методи і форми навчання відповідно до навчальних можливостей групи;

-           з'являється можливість більш ефективно працювати з важкими учнями, які погано адаптуються до суспільних норм;

-           реалізується бажання учнів швидше і глибше просуватися в освіті;

-           підвищується рівень Я-концепції: сильні затверджуються у своїх здібностях, слабкі отримують можливість відчувати навчальний успіх, позбутися комплексу неповноцінності;

-            забезпечує високу пізнавальну діяльність, активність учнів;

-            підвищує результативність процесу навчання.

 

Щороку школа проводить моніторинг навчання у динамічних групах.

В учнів 5-х класів спостерігається зниження тривожності, страху самовираження, ситуації перевірки знань, не відповідати очікуванням оточуючих, збільшується пізнавальна активність.

Таким чином для учнів 5-х класів створюються більш комфортні, оптимальні умови навчання.

Результати І і ІІ етапів експерименту представлені на черговому засіданні експертної комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експеремнтальної роботи. Роботу закладу за даним експериментом усіма членами експертної комісії схвалено одностайно.

 

З