Дніпровська гімназія № 37 Дніпровської міської ради

Прийом дітей до 1-го класу на 2023/2024 навчальний рік

До уваги батьків майбутніх першокласників!

 

     З 03 квітня 2023 року розпочинається прийом заяв до 1 класу.
Прийом документів здійснюватиметься в автоматизованій системі «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» на вебсервісі «Україна. ІСУО».

Прийом документів дітей буде проводитись відповідно до графіка:

вівторок і четвер з 10:00 до 14:00 год

 

УВАГА!

під час сигналу «Повітряна тривога» прийом документів припиняється

Для зарахування дитини до 1-го класу батькам необхідно
надати такі документи:

1. Заява про зарахування одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);

2. Копія свідоцтва про народження дитини (під час копії пред’являється оригінал відповідного документа);

3. Оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089, що передбачає наявність профілактичних щеплень за віком;

4. Оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини)

 

31 травня 2023 року відбудеться зарахування дітей (першої черги) до начального закладу лише за умови надання повного пакету документів з необхідними оригіналами.

 

     Зарахування до 1 класу в першу чергу:

- дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене одним із наступних документів:

1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/ перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

5) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

6) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

7) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою і волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різній, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичними особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

8) довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207);

9) акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866);

10) акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від  28 квітня 2004 року №95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за №703/9302);

11) будь-який інший офіційний документ, в якому зазначене місце проживання дитини чи одного з її батьків, форма якого визначена законодавством і який виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку;

- дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

- дітей працівників цього закладу освіти.

 

 Зарахування до 1 класу в другу чергу:

Зарахування дітей (другої черги) до начального закладу відбудеться лише за умови надання повного пакету документів з необхідними оригіналами відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений  наказом  Міністерства  освіти  і науки  України  від 16.04.2018 № 367.

 

Перелік документів для вступу до 1 класу:

1. Заява встановленого зразка. (Заповнюється під час подачі документів). До заяви має бути пред’явлено документ, що посвідчує особу заявника.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного огляду», затвердженої наказом МОЗ України від 16 серпня 2010 року № 682.

4. Копія карти щеплень.

 

Право на першочергове зарахування мають такі діти:

1) які проживають на території обслуговування закладу, на підтвердження якого батько разом із заявою подає копію одного з документів , що підтверджує місце проживання; ( перелік вулиць території обслуговування розташовано на веб-сайті школи);

2) є рідними братами\сестрами дітей, які здобувають освіту у НВК № 37;

3) є дітьми працівників НВК № 37.

Порядок зарахування:

1. До 1 червня 2023 року включно наказом по гімназії зараховуються усі діти, які мають право на першочергове зарахування.

       1 червня наказ про зарахування дітей до 1 класу та список претендентів на вільні місця буде оприлюднено на веб-сайті гімназії.

2. Упродовж 1-15 червня заяви про зарахування не приймаються .

3. До 15 червня включно зараховуються інші діти на вільні місця за результатами жеребкування та за умови подання оригіналів документів. Процедура та терміни жеребкування будуть оприлюднені на веб-сайті закладу.

 

Перелік документів, один із яких може підтвердити місце проживання дитини:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» ( із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 806 від 19.09.2018 та № 681 від 17.07.2019)

ВИТЯГ із пункту 8 Порядку:

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Кількість вільних місць 84, що передбачає формування трьох 1-их класів.

Території обслуговування Центрального району,

закріплені за загальноосвітніми навчальними закладами району.

 

пр.О.Поля (Кірова)  буд № 1/9, 5, 6, 8а, 10/9, 10/12, 11а, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27д, 29, 31, 33, 52, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 83, 85, 87, 89, 91, 95

Пр. Пилипа Орлика (Ілліча) буд № 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а

вул. М. Руденка (Войцеховича),   буд № 108, 110, 112, 122-136

вул.Багрицького буд № 1 – 75

вул.Політаєва буд № 1,  2

вул.Б.Хмельницького(Г.Сталінграду),  буд № 2, 2а, 4, 4б, 4в, 4г, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,       

вул.Ю.Савченка буд № 96,  96а,  97,  97б,  97а,  99-21            

пров. Наклонний – 1; ж.б.,  приватний сектор;

пров.Наклонний – 2; ж.б.,  приватний сектор;

пров.Наклонний – 3; ж.б.,  приватний сектор;    

пров.Кооперативний,   ж.б.,  приватний сектор, №1-62

пров.Протипохильний  ж.б.,  приватний сектор, №1-77

пров.Європейський  ж.б.,  приватний сектор, №1-12

вул.Кулагіна,   ж.б.,  приватний сектор;

вул.Українська буд №35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 42.43,  43а,  44, 45,  46,  47

вул.Дарвіна буд № 48, 50, 52, 54а, 56, 57, 59, 61,  63,  65, 65а,  67                                 

вул.С.Петлюри (Шніндяка) буд № 41, 43, 45, 47, 48, 49а, 51-58

вул. Кулишівська (С.Лазо),  буд № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 11а, 13а, 13, 14а, 14, 17

вул.Ігоря Сікорського (Тельмана)  26,  28,  32,  36,  41,  43,  49,  51  

 вул.Менахем Мендл Шнеєрсона (Мініна), буд № 1, 3, 5, 5в, 5г, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

пров. Іжорський буд. № 1,  3,  9

пров. Кременчуцькій буд. № 1,  3,  5,  7,  9,  11,  13,  15

пров. Самаркандський буд. № 3,  7,  9,  11,  13,  15/2,  15

вул.Нахімова буд. № 26-50 (парна сторона)