Дніпровська гімназія № 37 Дніпровської міської ради

Пріоритетні напрямки розвитку освіти

 

Пріоритетні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік

 

З метою забезпечення організованого навчально-виховного процесу, безперебійної роботи закладу керуватись та неухильно дотримуватись Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мову», «Про громадське виховання», «Про звернення громадян», «Про внесення  змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»; Національної  доктрини розвитку освіти в Україні;  Державного стандарту початкової загальної середньої освіти (постанова КМУ №462 від 20.04.11 року); Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015року (постанова КМУ від13.04.11року) ; Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо - математичної освіти на період до 2015 року (постанова КМУ від 13. 04. 11року); Обласного регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти»(Дніпропетровський стандарт сучасної освіти на 2010-2015р.р.); Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Статуту школи тощо.

         

На підставі цього, головними напрямками роботи школи вважати:

 

Ø забезпечення доступності якісної освіти;

Ø подальше впровадження моніторингу якості освіти;

Ø використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного здоров’язберігаючого навчання і виховання;

Ø постійне підвищення рівня педагогічних знань, психологічної оснащеності і готовності вчителя;

Ø впровадження в навчально-виховний процес науково-методичної проблеми області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», району «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості з урахуванням особливостей закладів району», науково-методичну проблему школи «Апробація і впровадження нового змісту методів і педагогічних технологій розвитку дітей «Росток» в початковій школі та при викладанні математики в 5 – 12 класах»;

Ø удосконалення системи управління навчально-методичною роботою щодо забезпечення наступності, перспективності, оптимальності навчально-виховного процесу, самоосвіти вчителів, співпраці з дошкільними навчальними закладами мікрорайону та вищими навчальними закладами міста I-IV рівня акредитації;

Ø формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров’я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику, ухвалювати відповідальні рішення й протистояти соціальному тиску;

Ø удосконалення умов забезпечення життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією;

Ø з метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленого вибору ними напрямку профільного навчання у старшій школі, здійснювати у 8-9 класах допрофільну підготовку за рахунок варіативної частини навчального плану;

Ø підвищення ролі сімї у вихованні учнів та в розвитку у молодших школярів інтересу до читання;

Ø формування в учнів психології успішності та свідомої громадськості, розвиток їх компетентностей, патріотизму до рідного краю, мови, традиції українського народу;

Ø формування життєвих навичок здорового способу життя, участь у міжнародних проектах «Школа проти СНІДу», «НОРЕ» та ніших;

Ø реалізацію та оптимізацію управління навчально-виховного процесу за рахунок упровадження державно громадських стосунків із батьківською громадськістю, підприємствами міста, депутатським корпусом;, формування фінансового ресурсу, залучення на потребу розвитку школи всіх не заборонених чинним законодавством коштів;

продовжити роботу школи майбутнього першокласника