Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №37 "Дніпровська гімназія - школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

Робочий навчальний план

 

УХВАЛЕНО 

Педагогічною радою

КЗО «Навчально-виховний

комплекс №37 «Дніпровська гімназія-

школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» ДМР  

від 27.06.2018 р. Протокол №1

                                    

 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                              директор КЗО «Навчально-виховний

комплекс №37 «Дніпровська гімназія-

школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» ДМР  

«27»   червня  2018 р.

 

_______________ Н. П. Нізельник                                     

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс №37

«Дніпровська гімназія – школа І ступеня –

дошкільний навчальний заклад

(дитячий садок)»

Дніпровської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

 

(витяг із освітньої програми закладу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2018 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

до Робочого навчального плану

комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37

«Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

 1. Тип навчального закладу

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня

 

 1. Структура закладу

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

11

351

ІІ ступінь

(5-9 класи)

11

291

ІІІ ступінь

(10-11 класи)

2

66

Усього

24

708

 

 1. Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний план закладу

 

І ступеню:

1а, б, в класи – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018р. № 268, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко;

 

2а, б, 3а, б, 4а, б класи – за Типовою освітньою програмою І ступеня з українською мовою навчання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 407, таблиця 1;

 

2в, 4в – за Типовим навчальним планом для 1-4 класів Вальдорфських загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою,            затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2014р.    № 780, додаток 2;

 

ІІ ступеню:

 1. класи –  за Типовим навчальним планом основної школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства  освіти і науки України  від 06.08.2014р. № 905, додаток № 3, таблиця 3, з урахуванням листа Міністерства  освіти і науки України  від 20.04.2018р. № 1/9-254;

 

ІІІ ступеню:

 1. класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з українською мовою навчання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. №408, таблиця 2, з урахуванням таблиці 3 (профіль математичний);

 

 1. класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з українською мовою навчання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. №406, таблиця 5.

 

 1. Особливості організації навчально-виховного процесу

 

 1. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 

Навчальним планом передбачається реалізація освітніх галузей Типового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну та варіативну складову. Інваріантна складова забезпечує реалізацію змісту освіти на рівні стандарту та залежно від обраного профілю навчання, розрахована на формування у кожного учня ключових компетентностей.

В рамках експерименту у 1-х, 2а, 2б, 3-х, 4а, 4б математика, а у 5-9 класах природничо-математичні предмети викладатимуться за програмою педагогічної технології «Росток» (наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.04 2014р. №256 0/212-14 «Про надання статусу експериментального навчального заклад  обласного рівня комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 37» Дніпропетровської міської ради»).

 

Перерозподіл годин інваріатної складової

Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» та з метою поглибленого вивчення англійської мови та підсилення предметів інформатика та українська мова навчальним планом закладу передбачено перерозподіл навчального часу таким чином:

Клас

Предмети

За Типовим навчальним планом

За Робочим навчальним планом

 

 

5-6

музичне мистецтво

1

0,5

образотворче мистецтво

1

0,5

трудове навчання

2

1

англійська мова

3

5

основи здоров’я

1

0,5

інформатика

1

1,5

7

музичне мистецтво

1

0,5

образотворче мистецтво

1

0,5

трудове навчання

1

0,5

основи здоров’я

1

0,5

англійська мова

3

 

5

8

мистецтво

1

0,5

трудове навчання

1

0,5

основи здоров’я

1

0,5

англійська мова

2

3,5

 

 

9

трудове навчання

1

0,5

основи здоров’я

1

0,5

англійська мова

2

3

мистецтво

1

0,5

українська мова

2

2,5

 

 

 1. Структура 2018-2019 навчального року

 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не муже бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

Навчальні заняття:

І семестр:  03.09 - 23.12.2018;

ІІ семестр: 09.01 - 24.05.2019.

Канікули:

 • Осінні канікули:    29.10.2018 – 04.11.2018;
 • Зимові канікули:    24.12.2018 - 18.01.2019;
 • Весняні канікули:   25.03.2019 – 31.03.2019.

 

 1.  Організація навчально-виховного процесу протягом дня

 

Режим роботи школи – 5 робочих днів.

 

Розклад дзвінків

 

Уроки

Тривалість уроку

Тривалість перерви, хвилини

1 класи

Ранкова зустріч

815               -  835

5 хв перерви

1 урок

840               - 915

20 хв перерви

2 урок

935               - 1010

20 хв перерви

3 урок

1030  - 1105

15 хв перерви

4 урок

1120  - 1155

20 хв перерви

5 урок

1215  - 1250

 

2-4 класи

1 урок

830 – 910

10 хв перерви

2 урок

920 – 1000

20 хв перерви

3 урок

1020-1100

10 хв перерви

4 урок

1110 – 1150

20 хв перерви

5 урок

1210 – 1250

10 хв перерви

6 урок

1300 – 1340

10 хв перерви

 5-11 класи

1 урок

830 – 910

10 хв перерви

2 урок

920 – 1000

10 хв перерви

3 урок

1010-1050

20 хв перерви

4 урок

1100 – 1140

20 хв перерви

5 урок

1200 – 1240

10 хв перерви

6 урок

1250 – 1330

10 хв перерви

7 урок

1340 – 1420

10 хв перерви

8 урок

1430 – 1510

 

 

Режим роботи групи продовженого дня

для 1-4 класів:

Початок роботи: 12.00

Закінчення: 18.00

Навчальні екскурсії

Згідно з рішенням педагогічної ради №7 від 23.04.2018 р.  навчальні екскурсії проводитимуться в закладі у період з 03.09.2018 р. по 24.05.2019 р.

 

Директор

 

 

Н.П.Нізельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

І ступінь

1класи - Типова освітня програма, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», розроблена під керівництвом О.Я.Савченко

 

Назва освітньої галузі

                                                                 Класи

Кількість годин на тиждень

 

 

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

7

7

7

 

Іншомовна

Англійська мова

2

2

2

 

Математична

Математика

4+1

4+1

4+1

 

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

 

3

 

3

 

3

 

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

 

Мистецька

Мистецтво

2

2

2

 

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

 

Усього

19+3+1

19+3+1

19+3+1

 

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

20

20

 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

23 

23 

23 

 

             

 

 

Директор                                                                             Н.П.Нізельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

І ступінь

2а,б, 3а,б, 4а,б класи - Типова освітня програма І ступеня з українською мовою навчання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця № 1

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

7

7

7

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Математика

Математика

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Усього

20+3+1

20+3+1

21+3+1

21+3+1

21+3+1

21+3+1

Варіативна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

2

2

Курси за вибором

Українознавство

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

25

26

26

26

26

Директор                                                                             Н.П.Нізельник

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

І ступінь

2в, 4в класи - Типовий навчальний план для 1 - 4 класів Вальдорфських загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2014 р. № 780, додаток № 2

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова (читання та письмо)

6

6

Перша іноземна мова

2

2

Друга іноземна мова

2

2

Математика

Математика

3+1

3+1

Малювання форм

1

1

Природознавство/ 
Суспільствознавство

Навколишній світ (природознавство та суспільствознавство)

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

2

2

Образотворче мистецтво

2

2

Технології

Рукоділля

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

Евритмія

1

1

Разом

21 + 3+1

22 + 3+2

Додатковий час на навчальні предмети (варіативна складова)

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття фізкультури та евритмії)

22

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

 

 

Директор                                                                             Н.П.Нізельник

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

ІІІ ступінь

10 клас - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з українською мовою навчання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. №408, таблиця 2, з урахуванням таблиці 3 (математичний профіль)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська мова)

2

Історія України 

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+6

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Мистецтво

-

Технології

2

Інформатика

1

Разом

27+3+6

Варіативна складова

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

Факультатив

Сприяння просвітницькій роботі «Рівний рівному»

0,5

Стилістика української мови (17 год)

0,5

ЗНО. Українська мова та літератури (35 год)

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

Директор                                                                             Н.П.Нізельник

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

ІІІ ступінь

 1. клас - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з українською мовою навчання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. №406, таблиця 5

(математичний профіль)

Предмет

Кількість годин на тиждень в 11 класі

Українська мова

1+1

Українська література

2

Іноземна мова

3

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

 

1

Економіка

людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

5

Геометрія

4

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

3

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Разом

31,5+2+1,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

4,5

Факультативи

Фінансова грамотність (35 год)

1

Стилістика української мови (17 год)

0,5

Індивідуальні заняття

ЗНО. Українська мова та література (52 год)

1,5

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

Директор                                                                        Н.П.Нізельник

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

І ступінь

1класи - Типова освітня програма, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», розроблена під керівництвом О.Я.Савченко

 

Назва освітньої галузі

                                                                 Класи

Кількість годин на тиждень

 

 

Інваріантна частина

Мовно-літературна

315

     

315

     

315

     

 

Іншомовна

 

Математична

140+35

140+35

140+35

 

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

105

 

105

 

105

 

Технологічна

35

35

35

 

Мистецька

70

70

70

 

Фізкультурна

105

105

105

 

Усього

770+35

770+35

770+35

 

Варіативна частина

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

35

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

805

805

 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

20/700

 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

805

805

805

 

           

 

 

Директор                                                                             Н.П.Нізельник

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

І ступінь

1класи - Типова освітня програма, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», розроблена під керівництвом О.Я.Савченко

 

Назва освітньої галузі

                                                                 Класи

Кількість годин на тиждень

 

 

Інваріантна частина

Мовно-літературна

315(7)

315(7)

315(7)

 

Іншомовна

      (2)

      (2)

      (2)

 

Математична

140(4)+35(1)

140(4)+35(1)

140(4)+35(1)

 

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

105(3)

 

105(3)

 

105(3)

 

Технологічна

35(1)

35(1)

35(1)

 

Мистецька

70(2)

70(2)

70(2)

 

Фізкультурна

105(3)

105(3)

105(3)

 

Усього

770(21)+35(1)

770(21)+35(1)

770(21)+35(1)

 

Варіативна частина

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35(1)

35(1)

35(1)

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

805(23)

805(23)

805(23)

 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

20/700

 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

805(23) 

805(23) 

805(23) 

 

           

 

 

Директор                                                                             Н.П.Нізельник