Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №37 "Дніпровська гімназія - школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

Кадровий склад закладу

Якісний склад педпрацівників

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №37

«ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА І СТУПЕНЯ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 1.  Кількість класів – 24
 2.  Кількість учнів – 708
 3.  Основні педагогічні працівники – 49
 4.  Сумісники – 1
 5.  Пенсіонери – 9
 6.  Догляд дитини до 3 років – 2
 7.  Молоді спеціалісти – 5
 8.  Отримують вищу освіту – 5
 9.  Працюють не за фахом – 0
 10.  Без педагогічної освіти – 0
 11.  Педагогічне звання «старший учитель» - 9
 12.  Педагогічне звання «учитель-методист» - 9
 13.  Бібліотекар – 1

Пріоритетні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік

З метою забезпечення організованого навчально-виховного процесу, безперебійної роботи закладу керуватись та неухильно дотримуватись Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мову», «Про громадське виховання», «Про звернення громадян», «Про внесення  змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»; Концепції середньої загальноосвітньої школи україни, Державного стандарту початкової загальної середньої освіти (постанова КМУ №462 від 20.04.11 року); Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року за № 1392) (початкової освіти - №462,квітень 2011), Розпорядження кабінету міністрів України від 10 березня 2016 року №199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на період до 2020 року», наказу МОНУ «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Комплексної програми національно-патріотичного виховання молоді, обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського суспільства», Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки (затверджена рішенням  сесії  міської  ради від 11.11.2015 року №6/70), , регіональних програм, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Статуту школи тощо.

         

 

На підставі цього, головними напрямками роботи школи вважати:

Ø    Забезпечення доступності якісної освіти;

Ø    Подальше впровадження моніторингу якості освіти та життєвої компетентності  школярів ;

Ø    Запровадження гнучких моделей організації освітнього процесу, відповідно до здібностей та нахилів здобувачів;

Ø    Науково – методичне забезпечення переходу до профільного навчання;

Ø    Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності здобувачів;

Ø    Впровадження  інформаційних технологій з метою активізації самостійної роботи школярів;

Ø    Формування  позитивної мотивації освіти протягом життя та вибору майбутньої професії;

Ø    Допомога учням у самореалізації та соціалізації особистості;

Ø    Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей;

Ø    Включення в освітній та інформаційний простір дітей з особливими потребами;

Ø    Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я учнів, запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій освітнього процесу;

Ø    Використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішної освіти, здоров’язберігаючих освітніх технологій;

Ø    Постійне підвищення рівня педагогічних знань, психологічної оснащеності і готовності вчителя;

Ø    Впровадження в  освітній процес науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського суспільства», науково-методичну проблему школи «Апробація і впровадження нового змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей за науково-педагогічним проектом  «Росток» при викладанні предметів природничо-математичного циклу у 1-9 класах» (наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА від 28.04.2014 №256/0/212-14);

Ø    Проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення інноваційної моделі навчального закладу через формування динамічних груп в умовах семестрово-блочної системи навчання»;

Ø    Продовжити  поглиблене вивчення предметів інженерно-технічного напрямку,  зокрема комп’ютерної графіки, креслення, технічного перекладу  (іноземні мови), експериментальні курси з фізики, хімії, біології; 

Ø    Удосконалення системи управління освітнім процесом щодо забезпечення наступності, перспективності, оптимальності освітнього процесу, самоосвіти вчителів, співпраці із закладами дошкільної освіти мікрорайону та закладами вищої освіти міста I-IV рівня акредитації;

Ø    Формування у здобувачів освіти уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров’я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику, ухвалювати відповідальні рішення й протистояти соціальному тиску;

Ø    Удосконалення умов забезпечення життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією;

Ø    З метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленого вибору ними напрямку профільної освіти, здійснювати у 8-9 класах допрофільну підготовку за рахунок варіативної частини навчального плану;

Ø    Підвищення ролі сім’ї у вихованні учнів та в розвитку у молодших школярів інтересу до читання;

Ø    Формування в учнів психології успішності та свідомої громадськості, розвиток їх компетентностей, патріотизму до рідного краю, мови, традиції українського народу;

Ø    Формування життєвих навичок здорового способу життя, участь у міжнародних проектах «Школа проти СНІДу», «НОРЕ» та ніших;

Ø    Реалізацію та оптимізацію управління освітнього процесу процесу за рахунок упровадження державно-громадських стосунків із батьківською громадськістю, підприємствами міста, депутатським корпусом, формування фінансового ресурсу, залучення на потребу розвитку школи всіх не заборонених чинним законодавством коштів;

Ø    Продовжити роботу школи майбутнього першокласника.  

 

Відповідно до напрямків роботи визначити наступні завдання педагогічному колективу на 2018-2019 навчальний рік:

 

Ø    Продовжити створення школи нового типу – школи інтелектуального розвитку;

Ø    Створення мультимедійної бібліотеки, опанування веб-технологій, дистанційного навчання;

Ø    Подальше впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;

Ø    Подальше впровадження нового Державного стандарту базової освіти;

Ø    Впровадження «Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій»;

Ø    Формування оптимальної мережі класів, що відповідають сучасним потребам населення та зміцнення їх матеріальної бази;

Ø    Постійно підвищувати свій професійний рівень у відповідності до вимог сучасної педагогіки, психології, підвищувати рівень особистої готовності вчителя до сприйняття інновацій;

Ø    Запланувати проведення серії семінарів, круглих столів тощо з метою надання консультаційної допомоги при опанування нових методів ІКТ та психологічної підтримки процесу впровадження інновацій;

Ø    Активізувати роботу учнівського самоврядування в межах школи інтелектуального розвитку дітей та учнівської молоді;

Ø    Підвищити роль сім’ї  через роботу «Академії щасливих батьків 37 школи» у вихованні та розвитку молодших школярів та учнівської молоді;

Ø    До 50-річчя школи створити творчу групу з підготовки до ювілею та створення музею історії школи;

Ø    Розширити межі співпраці з закладами вищої освіти, особливо в частині роботи МАН, чим стимулювати інтерес учнів до позашкільної освіти;

Ø    На вимогу сьогодення поступово працювати над створенням школи повного дня;

Ø    Взяти участь у професійних конкурсах «Учитель року» та «Найкращий навчальний кабінет», методичній раді проаналізувати причини невдач з цього питання  і розробити заходи щодо усунення пов’язаних з цим недоліків;

Ø    Підвищувати рівень академічної культури, духовних цінностей та моральних засад, зокрема через роботу шкільного театру;

Ø    Розвивати інтерес та  любов до рідного краю – Дніпропетровщини, її історичного минулого,  продовжити постійні екскурсії учнів до кімнати історичного профілю, силами екскурсоводів-лекторів з учнів.